Home Tin tưc Công việc của một kế toán nội bộ

Công việc của một kế toán nội bộ

0
0
360

Công việc của  một kế toán nội bộ phụ thuộc vào quy mô hoạt động của doanh nghiệp, năng lực của nhân viên. Vậy công việc của một kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ trong Doanh nghiệp là tập hợp tất cả các nghiệp vụ phát sinh thực tế, kể cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ qua đó để lấy căn cứ xác định lãi – lỗ trong Doanh nghiệp.

Công việc của kế toán nội bộ

Kế toán thu chi (đóng vai trò làm thủ quỹ)

– Cập nhật đầy đủ chính xác kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ, báo cáo khi cần cho GĐ và KTT

– Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm và quản lý quỹ tiền mặt.

Kế toán tiền lương

Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán soạn thảo hợp đồng lao động (HĐLĐ), quản lý HĐLĐ. Xây dựng quy chế lương, cách tính lương và thanh toán lương. Quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Kế toán thanh toán

Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán thanh toán lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ.

Kế toán kho

– Lập chứng từ Nhập – Xuất hàng căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập – xuất – tồn hàng

Kế toán bán hàng

– Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

– Làm thẻ VIP khách hàng (nếu có)

– Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

– Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hằng ngày

– Hỗ trợ cho Kế toán tổng hợp

– Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

– Theo dõi tính chiết khấu cho khách hàng

– Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần

Cuối ngày:

– Vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.

– Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất – tồn – trong ngày.

Kế toán ngân hàng

Mở tài khoản tại ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản.

Căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi luồng tiền qua ngân hàng, cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.

Kế toán công nợ

– Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

– Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

– Kiểm tra công nợ

– Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng

– Lập bút toán kết chuyển công nợ, hàng hóa, dịch vụ với các chi nhánh/ Công ty.

Kiểm soát nội bộ

Công việc của kiểm soát nội bộ thường sẽ là giám sát mọi hoạt động của công ty, chất lượng nhân viên, sự cố hỏng hóc của hệ thống, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở…báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra và đề xuất các giải pháp kiến nghị cần thiết  nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động an toàn, đúng pháp luật

Kế toán tổng hợp

– Ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của Doanh nghiệp.

Kế toán trưởng

– Nhiệm vụ điều hành công việc, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát số liệu của kế toán tổng hợp và các kế toán viên sao cho hợp lý và tuân thủ theo quy định, tham mưu cho giám đốc công ty về tình hình tài chính, lợi nhuận và hướng phát triển có lợi cho doanh nghiệp…

 

Load More Related Articles
Load More By tuvan
Load More In Tin tưc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn quan tâm

Những yếu tố quyết định đến mức lương của bạn

Mức lương là vấn đề hầu hết các bạn đi làm đều quan tâm bởi nó giúp bạn trang trải cuộc số…